blob: 0930b461484e6f298f173a2035763251ceb46590 [file] [log] [blame]
#include "vgabios.h" // struct vbe_modeinfo
#include "vbe.h" // VBE_MODE_VESA_DEFINED
#include "bochsvga.h" // bochsvga_set_mode
#include "util.h" // dprintf
#include "config.h" // CONFIG_*
#include "biosvar.h" // SET_BDA
#include "stdvga.h" // VGAREG_SEQU_ADDRESS
#include "pci.h" // pci_config_readl
#include "pci_regs.h" // PCI_BASE_ADDRESS_0
static struct bochsvga_mode
{
u16 mode;
struct vgamode_s info;
} bochsvga_modes[] VAR16 = {
/* standard modes */
{ 0x100, { MM_PACKED, 640, 400, 8 } },
{ 0x101, { MM_PACKED, 640, 480, 8 } },
{ 0x102, { MM_PLANAR, 800, 600, 4 } },
{ 0x103, { MM_PACKED, 800, 600, 8 } },
{ 0x104, { MM_PLANAR, 1024, 768, 4 } },
{ 0x105, { MM_PACKED, 1024, 768, 8 } },
{ 0x106, { MM_PLANAR, 1280, 1024, 4 } },
{ 0x107, { MM_PACKED, 1280, 1024, 8 } },
{ 0x10D, { MM_DIRECT, 320, 200, 15 } },
{ 0x10E, { MM_DIRECT, 320, 200, 16 } },
{ 0x10F, { MM_DIRECT, 320, 200, 24 } },
{ 0x110, { MM_DIRECT, 640, 480, 15 } },
{ 0x111, { MM_DIRECT, 640, 480, 16 } },
{ 0x112, { MM_DIRECT, 640, 480, 24 } },
{ 0x113, { MM_DIRECT, 800, 600, 15 } },
{ 0x114, { MM_DIRECT, 800, 600, 16 } },
{ 0x115, { MM_DIRECT, 800, 600, 24 } },
{ 0x116, { MM_DIRECT, 1024, 768, 15 } },
{ 0x117, { MM_DIRECT, 1024, 768, 16 } },
{ 0x118, { MM_DIRECT, 1024, 768, 24 } },
{ 0x119, { MM_DIRECT, 1280, 1024, 15 } },
{ 0x11A, { MM_DIRECT, 1280, 1024, 16 } },
{ 0x11B, { MM_DIRECT, 1280, 1024, 24 } },
{ 0x11C, { MM_PACKED, 1600, 1200, 8 } },
{ 0x11D, { MM_DIRECT, 1600, 1200, 15 } },
{ 0x11E, { MM_DIRECT, 1600, 1200, 16 } },
{ 0x11F, { MM_DIRECT, 1600, 1200, 24 } },
/* BOCHS modes */
{ 0x140, { MM_DIRECT, 320, 200, 32 } },
{ 0x141, { MM_DIRECT, 640, 400, 32 } },
{ 0x142, { MM_DIRECT, 640, 480, 32 } },
{ 0x143, { MM_DIRECT, 800, 600, 32 } },
{ 0x144, { MM_DIRECT, 1024, 768, 32 } },
{ 0x145, { MM_DIRECT, 1280, 1024, 32 } },
{ 0x146, { MM_PACKED, 320, 200, 8 } },
{ 0x147, { MM_DIRECT, 1600, 1200, 32 } },
{ 0x148, { MM_PACKED, 1152, 864, 8 } },
{ 0x149, { MM_DIRECT, 1152, 864, 15 } },
{ 0x14a, { MM_DIRECT, 1152, 864, 16 } },
{ 0x14b, { MM_DIRECT, 1152, 864, 24 } },
{ 0x14c, { MM_DIRECT, 1152, 864, 32 } },
{ 0x178, { MM_DIRECT, 1280, 800, 16 } },
{ 0x179, { MM_DIRECT, 1280, 800, 24 } },
{ 0x17a, { MM_DIRECT, 1280, 800, 32 } },
{ 0x17b, { MM_DIRECT, 1280, 960, 16 } },
{ 0x17c, { MM_DIRECT, 1280, 960, 24 } },
{ 0x17d, { MM_DIRECT, 1280, 960, 32 } },
{ 0x17e, { MM_DIRECT, 1440, 900, 16 } },
{ 0x17f, { MM_DIRECT, 1440, 900, 24 } },
{ 0x180, { MM_DIRECT, 1440, 900, 32 } },
{ 0x181, { MM_DIRECT, 1400, 1050, 16 } },
{ 0x182, { MM_DIRECT, 1400, 1050, 24 } },
{ 0x183, { MM_DIRECT, 1400, 1050, 32 } },
{ 0x184, { MM_DIRECT, 1680, 1050, 16 } },
{ 0x185, { MM_DIRECT, 1680, 1050, 24 } },
{ 0x186, { MM_DIRECT, 1680, 1050, 32 } },
{ 0x187, { MM_DIRECT, 1920, 1200, 16 } },
{ 0x188, { MM_DIRECT, 1920, 1200, 24 } },
{ 0x189, { MM_DIRECT, 1920, 1200, 32 } },
{ 0x18a, { MM_DIRECT, 2560, 1600, 16 } },
{ 0x18b, { MM_DIRECT, 2560, 1600, 24 } },
{ 0x18c, { MM_DIRECT, 2560, 1600, 32 } },
};
static u16 dispi_get_max_xres(void)
{
u16 en;
u16 xres;
en = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en | VBE_DISPI_GETCAPS);
xres = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_XRES);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en);
return xres;
}
static u16 dispi_get_max_bpp(void)
{
u16 en;
u16 bpp;
en = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en | VBE_DISPI_GETCAPS);
bpp = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_BPP);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en);
return bpp;
}
/* Called only during POST */
int
bochsvga_init(void)
{
int ret = stdvga_init();
if (ret)
return ret;
/* Sanity checks */
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ID, VBE_DISPI_ID0);
if (dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ID) != VBE_DISPI_ID0) {
dprintf(1, "No VBE DISPI interface detected\n");
return -1;
}
SET_VGA(VBE_enabled, 1);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ID, VBE_DISPI_ID5);
u32 lfb_addr;
if (CONFIG_VGA_PCI)
lfb_addr = (pci_config_readl(GET_GLOBAL(VgaBDF), PCI_BASE_ADDRESS_0)
& PCI_BASE_ADDRESS_MEM_MASK);
else
lfb_addr = VBE_DISPI_LFB_PHYSICAL_ADDRESS;
SET_VGA(VBE_framebuffer, lfb_addr);
u16 totalmem = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_VIDEO_MEMORY_64K);
SET_VGA(VBE_total_memory, totalmem * 64 * 1024);
SET_VGA(VBE_capabilities, VBE_CAPABILITY_8BIT_DAC);
dprintf(1, "VBE DISPI detected. lfb_addr=%x\n", lfb_addr);
return 0;
}
static int mode_valid(struct vgamode_s *vmode_g)
{
u16 max_xres = dispi_get_max_xres();
u16 max_bpp = dispi_get_max_bpp();
u32 max_mem = GET_GLOBAL(VBE_total_memory);
u16 width = GET_GLOBAL(vmode_g->width);
u16 height = GET_GLOBAL(vmode_g->height);
u8 depth = GET_GLOBAL(vmode_g->depth);
u32 mem = width * height * DIV_ROUND_UP(depth, 8);
return width <= max_xres && depth <= max_bpp && mem <= max_mem;
}
struct vgamode_s *bochsvga_find_mode(int mode)
{
struct bochsvga_mode *m = bochsvga_modes;
for (; m < &bochsvga_modes[ARRAY_SIZE(bochsvga_modes)]; m++)
if (GET_GLOBAL(m->mode) == mode) {
if (! mode_valid(&m->info))
return NULL;
return &m->info;
}
return stdvga_find_mode(mode);
}
void
bochsvga_list_modes(u16 seg, u16 *dest, u16 *last)
{
struct bochsvga_mode *m = bochsvga_modes;
for (; m < &bochsvga_modes[ARRAY_SIZE(bochsvga_modes)] && dest<last; m++) {
if (!mode_valid(&m->info))
continue;
dprintf(1, "VBE found mode %x valid.\n", GET_GLOBAL(m->mode));
SET_FARVAR(seg, *dest, GET_GLOBAL(m->mode));
dest++;
}
stdvga_list_modes(seg, dest, last);
}
static void
bochsvga_hires_enable(int enable)
{
u16 flags = enable ?
VBE_DISPI_ENABLED |
VBE_DISPI_LFB_ENABLED |
VBE_DISPI_NOCLEARMEM : 0;
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, flags);
}
static void
bochsvga_clear_scr(void)
{
u16 en;
en = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE);
en &= ~VBE_DISPI_NOCLEARMEM;
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en);
}
int
bochsvga_set_mode(int mode, int flags)
{
if (!(mode & VBE_MODE_VESA_DEFINED)) {
dprintf(1, "set VGA mode %x\n", mode);
SET_BDA(vbe_mode, 0);
bochsvga_hires_enable(0);
return stdvga_set_mode(mode, flags);
}
struct vgamode_s *vmode_g = bochsvga_find_mode(mode);
if (!vmode_g) {
dprintf(1, "VBE mode %x not found\n", mode);
return VBE_RETURN_STATUS_FAILED;
}
bochsvga_hires_enable(1);
u8 depth = GET_GLOBAL(vmode_g->depth);
if (depth == 4)
stdvga_set_mode(0x6a, 0);
if (depth == 8)
// XXX load_dac_palette(3);
;
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_BPP, depth);
u16 width = GET_GLOBAL(vmode_g->width);
u16 height = GET_GLOBAL(vmode_g->height);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_XRES, width);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_YRES, height);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_BANK, 0);
/* VGA compat setup */
//XXX: This probably needs some reverse engineering
u16 crtc_addr = VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS;
stdvga_crtc_write(crtc_addr, 0x11, 0x00);
stdvga_crtc_write(crtc_addr, 0x01, width / 8 - 1);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_VIRT_WIDTH, width);
stdvga_crtc_write(crtc_addr, 0x12, height - 1);
u8 v = 0;
if ((height - 1) & 0x0100)
v |= 0x02;
if ((height - 1) & 0x0200)
v |= 0x40;
stdvga_crtc_mask(crtc_addr, 0x07, 0x42, v);
stdvga_crtc_write(crtc_addr, 0x09, 0x00);
stdvga_crtc_mask(crtc_addr, 0x17, 0x00, 0x03);
stdvga_attr_mask(0x10, 0x00, 0x01);
stdvga_grdc_write(0x06, 0x05);
stdvga_sequ_write(0x02, 0x0f);
if (depth >= 8) {
stdvga_crtc_mask(crtc_addr, 0x14, 0x00, 0x40);
stdvga_attr_mask(0x10, 0x00, 0x40);
stdvga_sequ_mask(0x04, 0x00, 0x08);
stdvga_grdc_mask(0x05, 0x20, 0x40);
}
SET_BDA(vbe_mode, mode | flags);
if (flags & MF_LINEARFB) {
/* Linear frame buffer */
/* XXX: ??? */
}
if (!(mode & MF_NOCLEARMEM)) {
bochsvga_clear_scr();
}
return 0;
}