blob: 70ac449e16706200c6a4ff658c6c2faba4ea2a80 [file] [log] [blame]
#include "vgabios.h" // struct vbe_modeinfo
#include "vbe.h" // VBE_MODE_VESA_DEFINED
#include "bochsvga.h" // bochsvga_set_mode
#include "util.h" // dprintf
#include "config.h" // CONFIG_*
#include "biosvar.h" // SET_BDA
#include "stdvga.h" // VGAREG_SEQU_ADDRESS
static struct mode
{
u16 mode;
u16 width;
u16 height;
u8 depth;
} bochsvga_modes[] VAR16 = {
/* standard modes */
{ 0x100, 640, 400, 8 },
{ 0x101, 640, 480, 8 },
{ 0x102, 800, 600, 4 },
{ 0x103, 800, 600, 8 },
{ 0x104, 1024, 768, 4 },
{ 0x105, 1024, 768, 8 },
{ 0x106, 1280, 1024, 4 },
{ 0x107, 1280, 1024, 8 },
{ 0x10D, 320, 200, 15 },
{ 0x10E, 320, 200, 16 },
{ 0x10F, 320, 200, 24 },
{ 0x110, 640, 480, 15 },
{ 0x111, 640, 480, 16 },
{ 0x112, 640, 480, 24 },
{ 0x113, 800, 600, 15 },
{ 0x114, 800, 600, 16 },
{ 0x115, 800, 600, 24 },
{ 0x116, 1024, 768, 15 },
{ 0x117, 1024, 768, 16 },
{ 0x118, 1024, 768, 24 },
{ 0x119, 1280, 1024, 15 },
{ 0x11A, 1280, 1024, 16 },
{ 0x11B, 1280, 1024, 24 },
{ 0x11C, 1600, 1200, 8 },
{ 0x11D, 1600, 1200, 15 },
{ 0x11E, 1600, 1200, 16 },
{ 0x11F, 1600, 1200, 24 },
/* BOCHS modes */
{ 0x140, 320, 200, 32 },
{ 0x141, 640, 400, 32 },
{ 0x142, 640, 480, 32 },
{ 0x143, 800, 600, 32 },
{ 0x144, 1024, 768, 32 },
{ 0x145, 1280, 1024, 32 },
{ 0x146, 320, 200, 8 },
{ 0x147, 1600, 1200, 32 },
{ 0x148, 1152, 864, 8 },
{ 0x149, 1152, 864, 15 },
{ 0x14a, 1152, 864, 16 },
{ 0x14b, 1152, 864, 24 },
{ 0x14c, 1152, 864, 32 },
{ 0x178, 1280, 800, 16 },
{ 0x179, 1280, 800, 24 },
{ 0x17a, 1280, 800, 32 },
{ 0x17b, 1280, 960, 16 },
{ 0x17c, 1280, 960, 24 },
{ 0x17d, 1280, 960, 32 },
{ 0x17e, 1440, 900, 16 },
{ 0x17f, 1440, 900, 24 },
{ 0x180, 1440, 900, 32 },
{ 0x181, 1400, 1050, 16 },
{ 0x182, 1400, 1050, 24 },
{ 0x183, 1400, 1050, 32 },
{ 0x184, 1680, 1050, 16 },
{ 0x185, 1680, 1050, 24 },
{ 0x186, 1680, 1050, 32 },
{ 0x187, 1920, 1200, 16 },
{ 0x188, 1920, 1200, 24 },
{ 0x189, 1920, 1200, 32 },
{ 0x18a, 2560, 1600, 16 },
{ 0x18b, 2560, 1600, 24 },
{ 0x18c, 2560, 1600, 32 },
{ 0, },
};
#define BYTES_PER_PIXEL(m) ((GET_GLOBAL((m)->depth) + 7) / 8)
u32 pci_lfb_addr VAR16;
static inline u32 pci_config_readl(u16 bdf, u16 addr)
{
int status;
u32 val;
addr &= ~3;
asm volatile(
"int $0x1a\n"
"cli\n"
"cld"
: "=a"(status), "=c"(val)
: "a"(0xb10a), "b"(bdf), "D"(addr)
: "cc", "memory");
if ((status >> 16))
return (u32)-1;
return val;
}
static u16 dispi_get_max_xres(void)
{
u16 en;
u16 xres;
en = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en | VBE_DISPI_GETCAPS);
xres = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_XRES);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en);
return xres;
}
static u16 dispi_get_max_bpp(void)
{
u16 en;
u16 bpp;
en = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en | VBE_DISPI_GETCAPS);
bpp = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_BPP);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en);
return bpp;
}
/* Called only during POST */
int
bochsvga_init(void)
{
int ret = stdvga_init();
if (ret)
return ret;
/* Sanity checks */
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ID, VBE_DISPI_ID0);
if (dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ID) != VBE_DISPI_ID0) {
dprintf(1, "No VBE DISPI interface detected\n");
return -1;
}
SET_BDA(vbe_flag, 0x1);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ID, VBE_DISPI_ID5);
u32 lfb_addr;
if (CONFIG_VGA_PCI)
lfb_addr = pci_config_readl(GET_GLOBAL(VgaBDF), 0x10) & ~0xf;
else
lfb_addr = VBE_DISPI_LFB_PHYSICAL_ADDRESS;
SET_FARVAR(get_global_seg(), pci_lfb_addr, lfb_addr);
dprintf(1, "VBE DISPI detected. lfb_addr=%x\n", GET_GLOBAL(pci_lfb_addr));
return 0;
}
int
bochsvga_enabled(void)
{
return GET_BDA(vbe_flag);
}
u16
bochsvga_total_mem(void)
{
return dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_VIDEO_MEMORY_64K);
}
static struct mode *find_mode_entry(u16 mode)
{
struct mode *m;
for (m = bochsvga_modes; GET_GLOBAL(m->mode); m++) {
if (GET_GLOBAL(m->mode) == mode)
return m;
}
return NULL;
}
static int mode_valid(struct mode *m)
{
u16 max_xres = dispi_get_max_xres();
u16 max_bpp = dispi_get_max_bpp();
u32 max_mem = bochsvga_total_mem() * 64 * 1024;
u32 mem = GET_GLOBAL(m->width) * GET_GLOBAL(m->height) *
BYTES_PER_PIXEL(m);
if (GET_GLOBAL(m->width) > max_xres ||
GET_GLOBAL(m->depth) > max_bpp ||
mem > max_mem)
return 0;
return 1;
}
int
bochsvga_list_modes(u16 seg, u16 ptr)
{
int count = 0;
u16 *dest = (u16 *)(u32)ptr;
struct mode *m;
for (m = bochsvga_modes; GET_GLOBAL(m->mode); m++) {
if (!mode_valid(m))
continue;
dprintf(1, "VBE found mode %x valid.\n", GET_GLOBAL(m->mode));
SET_FARVAR(seg, dest[count], GET_GLOBAL(m->mode));
count++;
}
SET_FARVAR(seg, dest[count], 0xffff); /* End of list */
return count;
}
int
bochsvga_mode_info(u16 mode, struct vbe_modeinfo *info)
{
struct mode *m;
m = find_mode_entry(mode);
if (!m || !mode_valid(m))
return -1;
info->width = GET_GLOBAL(m->width);
info->height = GET_GLOBAL(m->height);
info->depth = GET_GLOBAL(m->depth);
info->linesize = info->width * ((info->depth + 7) / 8);
info->phys_base = GET_GLOBAL(pci_lfb_addr);
info->vram_size = bochsvga_total_mem() * 64 * 1024;
return 0;
}
void
bochsvga_hires_enable(int enable)
{
u16 flags = enable ?
VBE_DISPI_ENABLED |
VBE_DISPI_LFB_ENABLED |
VBE_DISPI_NOCLEARMEM : 0;
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, flags);
}
int
bochsvga_set_mode(int mode, int flags)
{
if (!(mode & VBE_MODE_VESA_DEFINED)) {
dprintf(1, "set VGA mode %x\n", mode);
bochsvga_hires_enable(0);
return stdvga_set_mode(mode, flags);
}
struct vbe_modeinfo modeinfo, *info = &modeinfo;
int ret = bochsvga_mode_info(mode, &modeinfo);
if (ret) {
dprintf(1, "VBE mode %x not found\n", mode);
return VBE_RETURN_STATUS_FAILED;
}
bochsvga_hires_enable(1);
if (info->depth == 4)
stdvga_set_mode(0x6a, 0);
if (info->depth == 8)
// XXX load_dac_palette(3);
;
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_BPP, info->depth);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_XRES, info->width);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_YRES, info->height);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_BANK, 0);
/* VGA compat setup */
//XXX: This probably needs some reverse engineering
u8 v;
outw(0x0011, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
outw(((info->width * 4 - 1) << 8) | 0x1, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_VIRT_WIDTH, info->width);
outw(((info->height - 1) << 8) | 0x12, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
outw(((info->height - 1) & 0xff00) | 0x7, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
v = inb(VGAREG_VGA_CRTC_DATA) & 0xbd;
if (v & 0x1)
v |= 0x2;
if (v & 0x2)
v |= 0x40;
outb(v, VGAREG_VGA_CRTC_DATA);
outw(0x9, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
outb(0x17, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
outb(inb(VGAREG_VGA_CRTC_DATA) | 0x3, VGAREG_VGA_CRTC_DATA);
v = inb(VGAREG_ACTL_RESET);
outw(0x10, VGAREG_ACTL_ADDRESS);
v = inb(VGAREG_ACTL_READ_DATA) | 0x1;
outb(v, VGAREG_ACTL_ADDRESS);
outb(0x20, VGAREG_ACTL_ADDRESS);
outw(0x0506, VGAREG_GRDC_ADDRESS);
outw(0x0f02, VGAREG_SEQU_ADDRESS);
if (info->depth >= 8) {
outb(0x14, VGAREG_VGA_CRTC_ADDRESS);
outb(inb(VGAREG_VGA_CRTC_DATA) | 0x40, VGAREG_VGA_CRTC_DATA);
v = inb(VGAREG_ACTL_RESET);
outw(0x10, VGAREG_ACTL_ADDRESS);
v = inb(VGAREG_ACTL_READ_DATA) | 0x40;
outb(v, VGAREG_ACTL_ADDRESS);
outb(0x20, VGAREG_ACTL_ADDRESS);
outb(0x04, VGAREG_SEQU_ADDRESS);
v = inb(VGAREG_SEQU_DATA) | 0x08;
outb(v, VGAREG_SEQU_DATA);
outb(0x05, VGAREG_GRDC_ADDRESS);
v = inb(VGAREG_GRDC_DATA) & 0x9f;
outb(v | 0x40, VGAREG_GRDC_DATA);
}
SET_BDA(vbe_mode, mode);
if (flags & MF_LINEARFB) {
/* Linear frame buffer */
/* XXX: ??? */
}
if (!(mode & MF_NOCLEARMEM)) {
bochsvga_clear_scr();
}
return 0;
}
void
bochsvga_clear_scr(void)
{
u16 en;
en = dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE);
en &= ~VBE_DISPI_NOCLEARMEM;
dispi_write(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE, en);
}
int
bochsvga_hires_enabled(void)
{
return dispi_read(VBE_DISPI_INDEX_ENABLE) & VBE_DISPI_ENABLED;
}
u16
bochsvga_curr_mode(void)
{
return GET_BDA(vbe_mode);
}